Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


CAMPANYA ESPORTIVA D´HIVERN
Llistats definitius
després de la realització del pagament

NORMATIVA  D'INSCRIPCIONS

  Aquesta INSCRIPCIÓ (reserva) comporta l'acceptació de totes les bases inidcades en aquest document: CAMPANYA ESPORTIVA HIVERN BENICARLÓ 2018

1. Tant en la preinscripció presencial com en la preinscripció en línia, cada usuari podrà només prescriure's en DOS activitats com a màxim.
2. No es realitzaran reserves de places per endavant.
3. Es realitzarà un sorteig per activitat.
4. Cada activitat tindrà un llistat de persones d'admeses.
5. Cada activitat tindrà un dia de matriculació i pagament.
6. Una vegada l'alumne siga admés ha de fer la matrícula a l'Ajuntament i abonar l'autoliquidació a l'entitat bancària en els dies establits per a cada activitat. També es pot fer el pagament amb targeta de dèbit al mateix Ajuntament.
7. No hi hauran llistes d’espera a partir del dia 4 d’octubre.
8. Els alumnes admesos que no abonen el pagament de matrícula els dies establits per a la seua activitat disposaran d'un únic període per fer-ho: de l’1 al 4 d'octubre. Passades eixes dates, s'entendrà que l'alumne renuncia a la plaça. i es passarà a la següent persona de la llista d'espera.
9. Si durant el curs, l'alumne té 5 absències no justificades, la seua plaça quedarà vacant i s'oferirà a usuaris en llista d'espera. Per justificar les absències, es podrà demanar als alumnes el corresponent justificant laboral, mèdic o d'estudis.
10. Si una activitat no arriba a la ràtio mínima (12 alumnes), la Regidoria d'Esports podrà oferir places als alumnes admesos en altres activitats amb places vacants.